Creating Discount promotions on the Appmaker E-commerce Template

Appmaker
9 min readJan 20, 2023

The article will describe the process that you need to follow to create discount promotions on an Appmaker e-commerce store. The discount feature on Appmaker is quite versatile and offers a variety of discount types.

Appmaker ඊ-වාණිජ්‍යය වෙළඳසැලක වට්ටම් ප්‍රවර්ධන නිර්මාණය කිරීමට ඔබ අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාවලිය ලිපියෙන් විස්තර කෙරේ. Appmaker හි වට්ටම් විශේෂාංගය තරමක් බහුකාර්ය වන අතර විවිධ වට්ටම් වර්ග ඉදිරිපත් කරයි.

  1. Open your e-commerce app and select “Engage”. ඔබගේ ඊ-වාණිජ්‍යය යෙදුම විවෘත කර “Engage” තෝරන්න.

2. Select “Promotions and Sales”. “Promotions and Sales” තෝරන්න.

3. This will show the existing discounts and promotions that have been created in the system. To create a new promotion click on “Add New”. පවතින වට්ටම් සහ විකුණුම් ප්‍රවර්ධන ඔබට පෙන්වනු ඇත. නව විකුණුම් ප්‍රවර්ධනයක් නිර්මාණය කිරීමට “Add New” මත ක්ලික් කරන්න.

4. You need to choose the type of promotion, whether it will be “Store Wide”, “Category Wide” or “Single Product”. A store wide promotion will apply the discount to all products listed in your e-commerce store. A category wide promotion will only apply the discount to products in the category you have chosen. A single product promotion will only apply to the product that you have chosen.

පහත දැක්වෙන විකුණුම් ප්‍රවර්ධන වර්ග, “Store Wide”, “Category Wide” හෝ “Single Product” වලින් ඔබ විකුණුම් ප්‍රවර්ධන වර්ගය තෝරාගත යුතුය. “Store Wide” විකුණුම් ප්‍රවර්ධනයක් ඔබගේ ඊ-වාණිජ්‍ය වෙළඳසැලේ ලැයිස්තුගත කර ඇති සියලුම නිෂ්පාදන සඳහා වට්ටම් යොදනු ඇත. “Category Wide” විකුණුම් ප්‍රවර්ධනයක් ඔබ තෝරාගත් කාණ්ඩයේ නිෂ්පාදන සඳහා පමණක් වට්ටම් යොදනු ඇත. “Single Product” විකුණුම් ප්‍රවර්ධනයක් අදාළ වන්නේ ඔබ තෝරාගත් නිෂ්පාදනයට පමණි.

Adding a “Storewide” promotion

  1. Enter a discount code manually or allow the system to generate a new discount code manually by clicking on “Generate Discount code”.
    වට්ටම් කේතයක් හස්තීයව ඇතුළු කරන්න නැතහොත් “Generate Discount Code” මත ක්ලික් කිරීමෙන් පද්ධතියට අතින් නව වට්ටම් කේතයක් ජනනය කිරීමට ඉඩ දෙන්න.

2. Then select the discount type. There are two types available, percentage and value. When percentage is selected, the price of items will be discounted by the percentage entered. When value is selected, the price of items will be lowered by the value entered. After selecting the discount type, enter the value of the discount. ඉන්පසු වට්ටම් වර්ගය තෝරන්න. ප්‍රතිශතය සහ අගය ලෙස වර්ග දෙකක් තිබේ. ප්‍රතිශතය තෝරාගත් විට, ඇතුළත් කළ ප්‍රතිශතය අනුව අයිතමවල මිල අඩු කරනු ලැබේ. අගය තෝරාගත් විට, අයිතමවල මිල ඇතුළත් කළ අගය අනුව අඩු වේ. වට්ටම් වර්ගය තේරීමෙන් පසු, වට්ටම් වටිනාකම ඇතුළත් කරන්න.

3. Enter the time the promotion will start by entering a start date. If the promotion has an end date tick the “end date” check box, and then enter the end date. ආරම්භක දිනයක් ඇතුළත් කිරීමෙන් විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය ආරම්භ වන වේලාව ඇතුළත් කරන්න. විකුණුම් ප්‍රවර්ධනයට අවසන් දිනයක් තිබේ නම්, “අවසන් දිනය” සලකුණු කොටුව සලකුණු කර, අවසාන දිනය ඇතුළත් කරන්න.

4. You can specify the minimum requirements for the customer to become eligible for the promotion. The option available are “None”, “Minimum Purchase Amount”, “Minimum Quantity of items”. If “None” is chosen, customer don’t have to meet a minimum requirement to be eligible for the discount. If “Minimum Purchase Amount” is chosen, the final purchase value for the goods have to be over the amount given for the discount to be applied. If “Minimum Quantity of items” is chosen, the customer has to buy a number of items over the set amount for the discount to be applied.

ප්‍රවර්ධනය සඳහා පාරිභෝගිකයා සුදුසුකම් ලැබීමට අවශ්‍ය අවම අවශ්‍යතා ඔබට නියම කළ හැක. පවතින විකල්පය වන්නේ “None”, “Minimum Purchase Amount”, “Minimum Quantity of items” වේ. “None” තෝරාගෙන තිබේ නම්, පාරිභෝගිකයා වට්ටම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට අවම අවශ්‍යතාවයක් සපුරාලිය යුතු නැත. “Minimum Purchase Amount” තෝරාගෙන තිබේ නම්, භාණ්ඩ සඳහා අවසාන මිලදී ගැනීමේ වටිනාකම අදාළ වට්ටම සඳහා ලබා දී ඇති මුදලට වඩා වැඩි විය යුතුය. “Minimum Quantity of items” තෝරාගෙන තිබේ නම්, වට්ටම් යෙදිය යුතු නියමිත මුදලට වඩා භාණ්ඩ ගණනාවක් පාරිභෝගිකයාට මිලදී ගැනීමට සිදුවේ.

5. Next is to specify customer eligibility, whether the promotion will apply to everyone or to specific customers that have registered with the store. ඊළඟට ප්‍රවර්ධනය සෑම කෙනෙකුටම අදාළ වේද යන්න හෝ වෙළඳසැලේ ලියාපදිංචි වී ඇති විශේෂිත පාරිභෝගිකයින් සඳහා පාරිභෝගික සුදුසුකම් නියම කිරීමයි.

6. Usage limits allows you to control the number of times the discount can be used. If “Limit number of times this discount can be used it total”, you can specify the number of times a customer can make use of the discount. If “Limit one use per customer” is chosen, then a customer can only use the discount for one purchase.

භාවිත සීමාවන් මඟින් වට්ටම් භාවිතා කළ හැකි වාර ගණන පාලනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. “Limit number of times this discount can be used it total” නම්, පාරිභෝගිකයෙකුට වට්ටම භාවිතා කළ හැකි වාර ගණන ඔබට නියම කළ හැක. “Limit one use per customer” තෝරාගෙන තිබේ නම්, පාරිභෝගිකයෙකුට වට්ටම භාවිතා කළ හැක්කේ එක් මිලදී ගැනීමක් සඳහා පමණි.

7. Add any Terms and Conditions that are applicable for the promotion in the text box. පෙළ කොටුව තුළ විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය සඳහා අදාළ වන ඕනෑම නියමයන් සහ කොන්දේසි එක් කරන්න.

8. Click “Save” to finish creating the promotion. ප්‍රවර්ධනය නිර්මාණය කිරීම අවසන් කිරීමට “සුරකින්න” ක්ලික් කරන්න.

Adding a Categorywide promotion

  1. Enter a discount code manually or allow the system to generate a new discount code manually by clicking on “Generate Discount code”. වට්ටම් කේතයක් හස්තීයව ඇතුළු කරන්න නැතහොත් “Generate Discount Code” මත ක්ලික් කිරීමෙන් පද්ධතියට අතින් නව වට්ටම් කේතයක් ජනනය කිරීමට ඉඩ දෙන්න.

2. Then select the discount type. There are two types available, percentage and value. When percentage is selected, the price of items will be discounted by the percentage entered. When value is selected, the price of items will be lowered by the value entered. After selecting the discount type, enter the value of the discount. ඉන්පසු වට්ටම් වර්ගය තෝරන්න. ප්‍රතිශතය සහ අගය ලෙස වර්ග දෙකක් තිබේ. ප්‍රතිශතය තෝරාගත් විට, ඇතුළත් කළ ප්‍රතිශතය අනුව අයිතමවල මිල අඩු කරනු ලැබේ. අගය තෝරාගත් විට, අයිතමවල මිල ඇතුළත් කළ අගය අනුව අඩු වේ. වට්ටම් වර්ගය තේරීමෙන් පසු, වට්ටම් වටිනාකම ඇතුළත් කරන්න.

3. Enter the time the promotion will start by entering a start date. If the promotion has an end date tick the “end date” check box, and then enter the end date. ආරම්භක දිනයක් ඇතුළත් කිරීමෙන් විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය ආරම්භ වන වේලාව ඇතුළත් කරන්න. විකුණුම් ප්‍රවර්ධනයට අවසන් දිනයක් තිබේ නම්, “අවසන් දිනය” සලකුණු කොටුව සලකුණු කර, අවසාන දිනය ඇතුළත් කරන්න.

4. Select the category that the discount will be applied to. වට්ටම් අදාළ වන කාණ්ඩය තෝරන්න.

5. You can specify the minimum requirements for the customer to become eligible for the promotion. The option available are “None”, “Minimum Purchase Amount”, “Minimum Quantity of items”. If “None” is chosen, customer don’t have to meet a minimum requirement to be eligible for the discount. If “Minimum Purchase Amount” is chosen, the final purchase value for the goods have to be over the amount given for the discount to be applied. If “Minimum Quantity of items” is chosen, the customer has to buy a number of items over the set amount for the discount to be applied.

ප්‍රවර්ධනය සඳහා පාරිභෝගිකයා සුදුසුකම් ලැබීමට අවශ්‍ය අවම අවශ්‍යතා ඔබට නියම කළ හැක. පවතින විකල්පය වන්නේ “None”, “Minimum Purchase Amount”, “Minimum Quantity of items” වේ. “None” තෝරාගෙන තිබේ නම්, පාරිභෝගිකයා වට්ටම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට අවම අවශ්‍යතාවයක් සපුරාලිය යුතු නැත. “Minimum Purchase Amount” තෝරාගෙන තිබේ නම්, භාණ්ඩ සඳහා අවසාන මිලදී ගැනීමේ වටිනාකම අදාළ වට්ටම සඳහා ලබා දී ඇති මුදලට වඩා වැඩි විය යුතුය. “Minimum Quantity of items” තෝරාගෙන තිබේ නම්, වට්ටම් යෙදිය යුතු නියමිත මුදලට වඩා භාණ්ඩ ගණනාවක් පාරිභෝගිකයාට මිලදී ගැනීමට සිදුවේ.

6. Next is to specify customer eligibility, whether the promotion will apply to everyone or to specific customers that have registered with the store. ඊළඟට ප්‍රවර්ධනය සෑම කෙනෙකුටම අදාළ වේද යන්න හෝ වෙළඳසැලේ ලියාපදිංචි වී ඇති විශේෂිත පාරිභෝගිකයින් සඳහා පාරිභෝගික සුදුසුකම් නියම කිරීමයි.

7. Usage limits allows you to control the number of times the discount can be used. If “Limit number of times this discount can be used it total”, you can specify the number of times a customer can make use of the discount. If “Limit one use per customer” is chosen, then a customer can only use the discount for one purchase.

භාවිත සීමාවන් මඟින් වට්ටම් භාවිතා කළ හැකි වාර ගණන පාලනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. “Limit number of times this discount can be used it total” නම්, පාරිභෝගිකයෙකුට වට්ටම භාවිතා කළ හැකි වාර ගණන ඔබට නියම කළ හැක. “Limit one use per customer” තෝරාගෙන තිබේ නම්, පාරිභෝගිකයෙකුට වට්ටම භාවිතා කළ හැක්කේ එක් මිලදී ගැනීමක් සඳහා පමණි.

8. Add any Terms and Conditions that are applicable for the promotion in the text box. පෙළ කොටුව තුළ විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය සඳහා අදාළ වන ඕනෑම නියමයන් සහ කොන්දේසි එක් කරන්න.

9. Click Save to finish creating the promotion. ප්‍රවර්ධනය නිර්මාණය කිරීම අවසන් කිරීමට “සුරකින්න” ක්ලික් කරන්න.

Adding a Single Product promotion

  1. Enter a discount code manually or allow the system to generate a new discount code manually by clicking on “Generate Discount code”. You can check the check box titled “Enable code for redemption at check out only”, this will prevent the system showing the discounted price on the website itself. The discounted price will only be shown to the customer at checkout.

වට්ටම් කේතයක් හස්තීයව ඇතුළු කරන්න හෝ “Generate Discount code” මත ක්ලික් කිරීමෙන් පද්ධතියට අතින් නව වට්ටම් කේතයක් ජනනය කිරීමට ඉඩ දෙන්න. ඔබට “Enable code for redemption at check out only” යන මැයෙන් ඇති සලකුණු කොටුව සලකුණු කළ හැක, මෙය වෙබ් අඩවියේම වට්ටම් කළ මිල පෙන්වීම පද්ධතිය වළක්වයි. වට්ටම් කළ මිල පාරිභෝගිකයාට පෙන්වන්නේ “චෙක්අවුට්” හිදී පමණි.

2. Then select the discount type. There are two types available, percentage and value. When percentage is selected, the price of items will be discounted by the percentage entered. When value is selected, the price of items will be lowered by the value entered. After selecting the discount type, enter the value of the discount. ඉන්පසු වට්ටම් වර්ගය තෝරන්න. ප්‍රතිශතය සහ අගය ලෙස වර්ග දෙකක් තිබේ. ප්‍රතිශතය තෝරාගත් විට, ඇතුළත් කළ ප්‍රතිශතය අනුව අයිතමවල මිල අඩු කරනු ලැබේ. අගය තෝරාගත් විට, අයිතමවල මිල ඇතුළත් කළ අගය අනුව අඩු වේ. වට්ටම් වර්ගය තේරීමෙන් පසු, වට්ටම් වටිනාකම ඇතුළත් කරන්න.

3. Select the product the promotion will be applied to. විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය යෙදිය යුතු නිෂ්පාදනය තෝරන්න.

4. Enter the time the promotion will start by entering a start date. If the promotion has an end date tick the “end date” check box, and then enter the end date. ආරම්භක දිනයක් ඇතුළත් කිරීමෙන් විකුණුම් ප්‍රවර්ධනය ආරම්භ වන වේලාව ඇතුළත් කරන්න. විකුණුම් ප්‍රවර්ධනයට අවසන් දිනයක් තිබේ නම්, “අවසන් දිනය” සලකුණු කොටුව සලකුණු කර, අවසාන දිනය ඇතුළත් කරන්න.

5. Click Save to finish creating the promotion. ප්‍රවර්ධනය නිර්මාණය කිරීම අවසන් කිරීමට “සුරකින්න” ක්ලික් කරන්න.

For more information on how to setup an e-commerce store using the Appmaker template please watch this video tutorial:

Appmaker template භාවිතයෙන් ඊ-වාණිජ්‍ය වෙළඳසැලක් සකසන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර මෙම වීඩියෝ නිබන්ධනය බලන්න:

--

--

Appmaker

Appmaker is a code less App creation platform. We offer a range of powerful app templates that you can easily customise to bring your app idea to life.